Katalog firm

WYSZUKAJ FIRMĘ
W TWOJEJ OKOLICY

Cele

Naszym celem jest przebudowa świadomości dotyczącej śmierci bliskich osób wśród społeczeństwa, pragniemy wskazać im światło w tych ciężkich chwilach i dać zastrzyk nadziei oraz pozytywnej energii. Aby tego dokonać chcieli byśmy uświadomić że to był tylko pewien etap który się skończył a zaczyna się nowy lepszy rozdział pozamaterialny w życiu ich bliskich. Śmierć jest motywem obecnym we wszystkich dziedzinach sztuki oraz częstym elementem symboliki religijnej, czy to w związku z powstaniem z martwych, czy reinkarnacji.

Na podstawie wiary w zmartwychwstanie Chrystusa chrześcijanie wierzą, iż śmierć jest oddzieleniem duszy od ciała. Stan rozłączenia duszy i ciała jest czymś nienaturalnym, gdyż człowiek jest jednością. Zmartwychwstanie polega na przywróceniu tego stanu. W katolicyzmie rozwijana jest myśl Arystotelesa i św. Tomasza, głosząca, że człowiek to jedność duszy i ciała. Dusza jest formą człowieka, która z substancji tworzy jego ciało. W zmartwychwstaniu dusza na nowo organizuje substancję człowieka mającego zarówno duszę, jak i ciało.
Po śmierci dusza ludzka podlega sądowi szczegółowemu, po której otrzymuje ona natychmiast zapłatę za swoje czyny: bezpośrednie wejście do wiecznej szczęśliwości w niebie, bądź umożliwiające je oczyszczenie w czyśćcu, albo potępienie wieczne.
Tajemnica życia pośmiertnego dopełni się wraz z Sądem Ostatecznym.” Wtedy to ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie życia; Ci, którzy pełnili złe czyny - na zmartwychwstanie potępienia. (J 5, 28-29)”. To zmartwychwstanie będzie miało charakter powszechny. Po nim "sprawiedliwi, uwielbieni w ciele i duszy, będą królować na zawsze z Chrystusem."
Od czasów apostolskich Kościół modli się za zmarłych przebywających w czyśćcu, pamiętając o nich szczególnie przy składaniu Ofiary Eucharystycznej. Szczególnym czasem tych modlitw jest Dzień Zaduszny i - tradycyjnie - cały miesiąc listopad.
W naszym kraju większość Polaków (81,4 proc.) określa siebie bądź jako głęboko wierzących, bądź wierzących, zaś 79 proc. deklaruje, że są systematycznie lub niesystematycznie praktykujący (UKSW). Dwie trzecie Polaków przyznaje się do uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej. Zaś 46,8 proc. Polaków codziennie się modli. Księdza z wizytą duszpasterską przyjmuje 92,2 proc. respondentów, a intencję mszalną w ostatnim roku zamówiło 45,7 proc. badanych.  Biorąc pod uwagę te badania można stwierdzić że zdecydowana większość naszych potencjalnych klientów to chrześcijanie. Tym bardziej problem śmierci w naszej kulturze i religii stanowi kwestię dość trudną , z jednej strony jesteśmy pogrążeni w smutku po stracie bliskiej osoby z drugiej zaś religia mówi nam że nasi bliscy są w nowym lepszym miejscu. To właśnie ten aspekt chcemy wykorzystać aby złagodzić ból po stracie bliskiej osoby i przebudować spojrzenie na ten aspekt w społeczeństwie.
Oczywiście nie zamierzamy dyskryminować innych wyznań religijnych i chcemy aby nasz system oferował szeroki wachlarz usług i funkcji pomocnych dla wszystkich użytkowników bez podziału na religie.